logo PWT polskie negatyw

ABSOLWENCI 2018

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

ZAPRASZAMY NA STUDIA

*

TEOLOGIA

*

*

FILOZOFIA

PEDAGOGIKA

w roku akademickim 2018/2019

AKCJA – EWALUACJA!

R E L A C J A

#50latPWT