LOGO NAPI PNG2

XLVII Wrocławskie Dni Duszpasterskie

28–29 sierpnia 2017 r.

REKRUTACJA

NOWA SPECJALNOŚĆ NA PEDAGOGICE

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

z terapią pedagogiczną

TEOLOGIA

FILOZOFIA

PEDAGOGIKA

rekrutacja 2017