logo PWT polskie negatyw

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

program wydarzeń

29 stycznia 2018 r. - liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

Ś W I Ę T O

U C Z E L N I

z a p r o s z e n i e

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

R E K R U T A C J A

Kościół śś. Piotra i Pawła (Ostrów Tumski), 26 stycznia 2018 r., godz. 18.00

o. Norbert Oczkowski OP (Kościół Rzymskokatolicki)

DYSPUTA EKUMENICZNA

Anna Oryńska (Kościół Luterański), ks. Igor Habura (Kościół Prawosławny)

WIECZÓR KOLĘD

w wykonaniu Rodziny Łykowskich