■  Cerkiewnosłowiańskie księgi liturgiczne w zbiorach Biblioteki PWT i MWSD

oprac. Maria Pidłypczak-Majerowicz


Apostol'
IV-232

Apostol' : dejanija i poslanija s(vja)tych' Apostol' [voobščuju duchovnoju pol'zu vsech pravoslavnych chr(is)tijan'...]
Moskva : Synodal'na Typografija, 7372 (1864). - 225 k. ; 36 cm

Ded.: Carowi Aleksandrowi Nikołajewiczowi i rodzinie carskiej
Druk czarny i czerwony, w miedziorytowych ramkach, k. tyt. ilustrowana postaciami Chrystusa i Apostołów Pawła i Łukasza.
Opr.: Deska, skóra tłoczona, ze złoceniami, ślady zapięcia klamerkowego, oprawa uszkodzona - brak przedniej; na grzbiecie fragment naklejki papierowej z wypisaną cyfrą 6.
Prow. Ks. Józef Marcinowski, pismo odręczne i piecz.

Apostoł - lekcjonarz, cerkiewnosłowiańska księga liturgiczna


Biblia. Testamentum Vetus
Biblia. Testamentum Novum

II-40836

Biblii, sirieč' knig' s(vja)ščennago pisanija
[Moskva? : b.w., początek XIX w.?] ; 25 cm

T. 3 : Knigi Ezdrinnye, glav 208. - 151 k.
T. 4 : Apokalipsa sv. Joanna Bogoslova, glav 22. - 121 k.

T. 3 i 4 współopr.
Opr.: skóra na tekturze, tłoczenia i złożenia; grzbiet oprawy uszkodzony
Prow.: Ks. Józef Marcinowski, piecz.


Biblia. Testamentum Novum, Acta Apostolorum
II-40835

Diejania Apostol'ska
Moskva : Typografija Chr(ies)tianskaja, 7421 (1938). - 318 k. ; 21 cm

Diejania Apostol'ska, spisana s(vja)tym' ap(osto)lom' i eva(nge)listom' Lukoju k derzavnomu kn(ja)zju Feofilu igemonu vjernu; posem' poslanija sobornaja sedm s(vja)tych' ap(osto)l' Jakuba, Petra i Jvanna i Jjudy i s(vja)tago Pavla poslania različna četyri nadesjat', koemuždo jazyku po vselennjej. Nyně že prepečatasja vo vsem' soglasno so otnoju drevlepečatnoju knigoju pervym' tisneniem' v' christijanskoj typografii pri Preobraženskom' bogadiel'ennom domje, v Moskve, v lieto 7421 (1938) m(jesja)ca marta v 21 d(e)n'.
Opr.: Stan dobry; deska obciągnięta aksamitem czarnym; klamerki
Prow. Ks. Józef Marcinowski, piecz.

Są to: Dzieje Apostolskie według św. Łukasza : Posłania soborowe siedmiu świętych apostołów.


Biblia. Testamentum Vetus, Liber Psalmorum
IV-229

Psaltir
[Moskva? : b.w., przed 1856?]. - [1], 457 k. ; 33 cm

Brak k. tyt., tekst od k. 3
Ded. carowi Mikołajowi I i rodzinie carskiej.
Druk czarny i czerwony, winietki, miedziorytowy wizerunek Proroka Dawida; czerwone inicjały; podniszczone świecą karty.
Opr.: deska, skóra bez tłoczeń, zapięcia skórzane uszkodzone, na grzbiecie oprawy karteczka z liczbą 21.
Na końcu tekstu wydrukowana cena: bez oprawy 5 rubli 45 kop. srebrem.
Prow.: Ks. Józef Marcinowski - zapis odręczny i piecz.

Psałtyr - Psałterz Dawidowy, zawierający 150 psalmów


Biblia. Testamentum Vetus, Liber Psalmorum
IV-233

Psaltir
[Moskva? : Synodal'naja Typografija], 1901. - 521 k. [?] ; 35 cm

Druk uszkodzony, ostatnia k. ma liczbę 521
Druk czarny i czerwony; k. tyt. z podobiznami Chrystusa, św. Piotra i św. Aleksego; winietki.
Opr.: Deska, skóra, tłoczenia i złocenia; bez klamr; oprawa taka jak w Minejach druku poczajowskiego
Prow.: Ks. Józef Marcinowski - zapis odręczny i piecz. ; Piecz. Cerkiew Wileńskiego Wojskowego Szpitala
Zawiera także na k. 244-245 (lub k. liczb. 488-490) objaśnienia lat od początku świata i narodzenia Chrystusa

Psałtyr - zawiera 150 psalmów


Biblia. Testamentum Vetus, Liber Psalmorum
I-11444

[Psal'tir]
B.m. : b.w., przed 1850. - k. 80-181 ; 20 cm

Na k. 181 v. : Modlitwa za cara Mikołaja I Pawłowicza i jego rodzinę.
Defekt: brak k. 1-79 i od k. 182 ; karty nadpalone i poplamione woskiem.
Opr.: karton.
Prow.: 1) Kašvetov (?) (rps ołówkiem) ; 2) J. Dorotevskij postupil' psalomščikom v' Gospitol'nuju cerkov' 1 oktjabr'ja 1888 g. (rps).


Minija
IV-246

Minija : miesjac' Januarij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 322, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2b


Minija
IV-237

Minija : miesjac' Fevruarij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 196, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2e


Minija
IV-238

Minija : miesjac' Mart'
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 163, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2z


Minija
IV-239

Minija : miesjac' Aprilij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 141, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2z


Minija
IV-240

Minija : miesjac' Maij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 236, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2i


Minija
IV-241

Minija : miesjac' Junij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 221, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2l


Minija
IV-247

Minija : miesjac' Julij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 246, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2k


Minija
IV-248

Minija : miesjac' August
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 289, 9 k. ; 35 cm

Brak na grzbiecie opr. karteczki z oznaczeniem


Minija
IV-242

Minija : miesjac' Septembrij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 278, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2i


Minija
IV-244

Minija : miesjac' Noembrij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 300, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2v


Minija
IV-245

Minija : miesjac' Dekembrij
Počajew : [Typografia Ławry], 1863. - 288, 9 k. ; 35 cm

Naklejka na grzbiecie opr. z cyfrą i literą 2g

Uwagi do IV-237 - IV-242, IV-244 - IV-246:

Druk czarny i czerwony; winietki, miedziorytowe wizerunki Matki Boskiej
Opr.: Deska, skóra tłoczona ze złoceniami; zapięcia klamrowe uszkodzone, na grzbietach opraw naklejki z oznaczeniami cyfrowymi i literowymi; oprawa dla jednej księgi wykonana na zamówienie.
Prow.: Ex libris Ks. J. Marcinowski, pismo odręczne i piecz.

Mineja [minija] = mineja miesjacznaja - zawiera nabożeństwa do świętych i nabożeństwa świąteczne obowiązujące w liturgii codziennej, a przypadające na każdy dzień określonego miesiąca.


Minija
IV-243

Minija : miesjac' Oktovrij
[Moskva? : Typografia Synodalna?], 1868. - 243, 12 k. ; 34 cm

Druk czarny i czerwony, winietki, k. tyt. ozdobiona floraturą i wyobrażeniami Jezusa Chrystusa, św. Piotra i św. Aleksego.
Opr. deska, skóra ze ślepymi tłoczeniami; zniszczony grzbiet oprawy
Księga zniszczona, zapisana i pokreślona ołówkiem
Prow.: Ks. J. Marcinowski

Minija - zob. wyd. poczajowskie


Minija
IV-236

Minija obščaja
Moskva : Synodal'naja Typografija, 7370 (1862). - [1], 4, 226 k. ; 35 cm

Druk czarny i czerwony, winietki; druk dobrze zachowany
Opr.: deska, skóra, tłoczenia złocone; oprawa taka jak w Minejach druku poczajowskiego; uszkodzone zapięcia klamrowe
Prow.: Ks. Józef Marcinowski, zapis odręczny i piecz.

Mineja obszczaja = Minea ogólna - zawiera wspólne nabożeństwa do tych świętych, którzy nie posiadają nabożeństwa własnego.


Oktoich
IV-230

Oktoich sirieč' Osmoglasnik s' 1 glasa po 5-ij
Moskva : Synodal'naja Typografija, 7346 (1838). - 323 k. ; 33 cm

Ded. carowi Mikołajowi I i carskiej rodzinie.
Druk czarny i czerwony, k. tyt. z floraturą i wyobrażeniem Chrystusa; winietki.
Stan księgi dobry, widoczne ślady używania (świeca!).
Opr.: deska, skóra, słabe tłoczenia, na grzbiecie opr. naklejka z ołówkowym zapisem: 20/a; opr. nie zniszczona.
Prow. Ks. Józef Marcinowski - zapis odręczny i piecz.


Oktoich
IV-234

Oktoich sirieč' Osmoglasnik' s' 5 glasa [i do 8 glasu]
[Moskva : Synodal'naja Typografija, 1838]. - [1], 301 k. ; 36 cm

Zapis na końcu druku: Konec' 8 glasu.
Druk czarny i czerwony, winietki; druk podniszczony.
Opr.: Deska, skóra, tłoczenia; podniszczona.
Prow.:

  1. k. 275 - odręczny zapis: Djacek' Chovanskij;
  2. Ks. Józef Marcinowski, zapis odręczny i piecz.

Oktoich/Osmoglasnik = księga liturgiczna


Trebnik
IV-235

Trebnik
Moskva : [Synodal'naja Typografija?], 7344 (1836). - 312 k. ; 34 cm

Ded. carowi Mikołajowi I i rodzinie carskiej
Druk czarny i czerwony, inicjały czerwone, winietki czarne; k. tyt. z floraturą i wyobrażeniem Jezusa Chrystusa; druk dobrze zachowany
Opr.: deska, skóra, tłoczenia; zapięcia klamerkowe uszkodzone; opr. zniszczona
Prow. Ks. Józef Marcinowski - zapis odręczny i piecz.

Trebnik - księga posług religijnych


Typikon
IV-231

Typikon si iest' ustav'... : (izobraženie činac(e)rkovnago, jaže zovetsja Ustav!...)
Moskva : Synodal'naja Typografija, 7347 (1838). - 444 k. ; 33 cm

Ded. Carowi Mikołajowi I , jego małżonce Aleksandrze Fiodorownej i rodzinie carskiej.
Druk czarny, czerwony, winietki; k. tyt.: miedziorytowy stylizowany ornament roślinny, w owalu wizerunek Chrystusa; druk nieco uszkodzony.
Opr.: skóra na desce, bez tłoczeń, na grzbiecie uszkodzona naklejka z liczbą 24; ślady zapięć klamerkowych.
Prow. Ks. Józef Marcinowski - zapis odręczny i piecz.

Typikon - księga liturgiczna ustalająca porządek i regułę dokonywania Służby Bożej w Kościele prawosławnym.

« powrótBiblioteka PWT
50-329 Wrocław,
pl. Katedralny 14,
tel. 71/321-41-71 w. 50,
e-mail: bibl@pwt.wroc.pl