■  Czytelnia Główna

(III p. w lewym skrzydle budynku MWSD)

W Czytelni Głównej znajduje się księgozbiór podręczny liczący ok. 5000 woluminów, z wolnym dostępem do półek, ułożony działowo. Zawiera on przede wszystkim podstawowe dzieła o charakterze encyklopedycznym, referencyjnym i źródłowym, jak również podręczniki do poszczególnych przedmiotów wykładanych na PWT - aktualne i klasyczne. W Czytelni udostępniane są także książki wydane przed 1945 rokiem oraz inne książki z magazynu, dla osób nie będących zarejestrowanymi czytelnikami Biblioteki. Ze zbiorów magazynowych można korzystać po złożeniu rewersu.

Oprócz korzystania z druków i innych materiałów bibliotecznych, w Czytelni Głównej istnieje możliwość przeglądania katalogów i bibliografii dostępnych w komputerowej sieci Biblioteki na specjalnym stanowisku komputerowym (dodatkowo trzy komputery znajdują się w hallu przy katalogach). Ponadto możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu w ramach wewnętrznej sieci komputerowej PWT. Liczba wszystkich miejsc w Czytelni Głównej wynosi 47.


■  Czytelnia Czasopism

(I p. w budynku PWT, pl. Katedralny 1, tel. 71 322 06 04 wewn. 25)

W Czytelni Czasopism udostępnia się wszystkie bieżące czasopisma gromadzone przez Bibliotekę. Są one ułożone alfabetycznie, odrębnie polskie i zagraniczne. Ponadto w Czytelni znajduje się duży zbiór podstawowych polskich czasopism teologicznych z wolnym dostępem do półek, liczący ok. 165 tytułów. Inne tytuły czasopism, przechowywane w magazynie, są dostępne po złożeniu zamówienia. Z czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu, istnieje możliwość zamówienia kserokopii. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich użytkowników legitymujących się dowodem tożsamości. Czytelnia jest również miejscem udostępniania prac magisterskich i innych prac dyplomowych - po złożeniu zamówienia poświadczonego przez promotora osoby zamawiającej pracę i zaakceptowanego przez dyrektora Biblioteki. Czytelnia liczy 22 miejsca. Są w niej zainstalowane 3 terminale, podłączone do komputerowej sieci bibliotecznej. Ponadto możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu w ramach wewnętrznej sieci komputerowej PWT.Biblioteka PWT
50-329 Wrocław,
pl. Katedralny 14,
tel. 71/321-41-71 w. 50,
e-mail: bibl@pwt.wroc.pl