■  Zbiory„Starodruki cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu”
pod red. Adama Skury,
wydana w 1993 r.

Z profilu Biblioteki wynika jej podstawowe zadanie, jakim jest możliwie kompletne gromadzenie publikacji teologicznych ukazujących się w Polsce. W miarę możliwości zainteresowania Biblioteki rozciągają się też na inne dziedziny nauk humanistycznych: religioznawstwo, filozofię, historię, psychologię, pedagogikę, a także na najważniejsze obcojęzyczne publikacje z zakresu teologii, zwłaszcza o charakterze encyklopedycznym. Biblioteka Wydziału Teologicznego jest jedyną na terenie Wrocławia, która systematycznie gromadzi pozycje z zakresu współczesnej problematyki teologicznej Kościoła katolickiego, a także - w mniejszej mierze - innych Kościołów chrześcijańskich. Biblioteka posiada też bogaty zbiór starodruków, 12 inkunabułów oraz wiele książek i czasopism XIX-wiecznych. Ciekawy jest np. zbiór cerkiewnosłowiańskich ksiąg liturgicznych.

Stan zbiorów na początku roku akad. 2007/2008 przedstawiał się następująco:

  • ok. 130.400 woluminów druków zwartych,
  • ok. 7.500 woluminów starych druków (w tym 14 inkunabułów),
  • ponad 3.000 tytułów czasopism (23.400 wol.), w tym czasopism bieżących zagranicznych - 80 i krajowych - 200,
  • 2.900 prac magisterskich, licencjackich i doktorskich powstałych w PWT
  • łącznie ok. 164.200 jednostekBiblioteka PWT
50-329 Wrocław
pl. Katedralny 14
tel. 531 619 932
e-mail: bibl@pwt.wroc.pl