■  Archiwum2010


■  Wirtualna Biblioteka Nauki


Dzięki staraniom Biblioteki PWT od 19 lutego br. w sieci komputerowej PWT można korzystać z licencjonowanych zasobów wymienionych na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki. Oprócz wcześniej dostępnych baz EBSCO obecnie uzyskaliśmy dostęp do baz Elsevier, Springer i Web of Knowledge. W ten sposób pracownicy i studenci PWT otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania z najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Wejście do baz ze strony katalogów on-line. [22.02.2010]■  Dostęp do baz online EBSCO


EBSCOhost Dzięki temu, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o całkowitym finansowaniu od 2010 r. wybranych baz danych dla wszystkich jednostek naukowych w Polsce, możemy zaprosić naszych pracowników naukowych i studentów do korzystania w roku 2010 z pakietu podstawowego baz online EBSCO Publishing. Bazy te obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, teologię, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost na stronie http://search.ebscohost.com z komputerów włączonych do sieci PWT. Zapraszamy! [12.01.2010]2009


■  200 publikacji w DBC


Kolekcja PWT w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej liczy już 200 publikacji. Obejmuje ona aktualnie 23 numery czasopism "Wrocławski Przegląd Teologiczny" i "Colloquium Salutis", 13 doktoratów obronionych w PWT, 137 pozycji ze zbiorów Biblioteki PWT wydanych w latach 1801-1945, 15 książek wydanych w PWT oraz 12 starych druków. Zapraszamy do korzystania! [28.08.2009]■  Powiększony katalog prac dyplomowych


Po długiej przerwie wznowione zostało katalogowanie prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich, doktorskich). Katalog prac dyplomowych został powiększony o 1.236 nowych pozycji i liczy obecnie 4.178 opisów. Uzupełnianie będzie kontynuowane. [9.06.2009]■  Zmiana regulaminu wypożyczalni Biblioteki PWT


Z dniem 2 stycznia 2009 roku na prośbę czytelników i w związku ze zmniejszoną liczbą wypożyczeń ulega zmianie §20. regulaminu wypożyczalni. Czytelnicy - studenci i doktoranci mogą jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów oraz dodatkowo do 5 woluminów z wydzielonego zbioru podręczników (sygnatury zaczynające się od P). [5.01.2009]
2008


■  Nowość! Zamawianie książek do wypożyczalni przez Internet!


Od dnia 28 października uruchomiona została usługa zamawiania książek bezpośrednio z katalogu komputerowego, dostępna dla aktualnych czytelników Biblioteki PWT. [28.10.2008]

     » więcej■  Uwaga! Wyższe opłaty za przetrzymanie książek!


Od 1 lipca 2008 r. opłaty za przetrzymanie książek wzrastają dwukrotnie - do 10 gr za jeden dzień (np. 3 zł/miesiąc i 36,50 zł/rok). Od tego dnia opłaty będą naliczane wstecz według nowych stawek. Aby umożliwić uniknięcie tych kosztów, zawieszamy pobieranie kar za przetrzymanie książek do końca czerwca br. Zachęcamy wszystkich mających przetrzymane książki do skorzystania z tej "amnestii". Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przedłużania wypożyczeń ponad 1 miesiąc - przed upływem terminu zwrotu! [28.05.2008]■  100. publikacja w DBC


Biblioteka PWT umieściła 5 maja br. w internetowej Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej setną publikację. Jest nią pełnotekstowa wersja rozprawy doktorskiej ks. Andrzeja Ziombry Personalistyczny wymiar kultury w ujęciu Jana Pawła II. Publikacje pogrupowane są w pięciu kolekcjach: książki wydane w PWT, czasopisma PWT, doktoraty obronione w PWT, książki ze zbiorów Biblioteki PWT wydane przed 1945 rokiem oraz stare druki. [05.05.2008]
2007


■  Z listu Rektora PWT ks. prof. Waldemara Irka na Boże Narodzenie 2007


"Dzięki dobroci i życzliwości Wielkiego Kanclerza Wydziału, arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, który jako Profesor doskonale rozumie i troszczy się o organizację nauki w stolicy Dolnego Sląska i naszej Archidiecezji, poprawiła się baza dydaktyczna Wydziału Teologicznego. Stało się to także dzięki wielu dobrodziejom, którzy z potrzeby serca dzielą się ciężko zapracowanym groszem, ufając, że wkład w przyszłość jest najlepszą inwestycją. [...] Największą bolączką naszej uczelni pozostaje brak biblioteki. Pomieszczenia w gmachu Seminarium Duchownego są już za ciasne i nie odpowiadają standardom przechowywania książek. Ufam jednak, że znajdą się życzliwi ludzie, którzy w nadchodzących latach pomogą nam rozwiązać ten problem."■  Już 50 publikacji PWT w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej


W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej dostępnych już jest 50 pełnotekstowych publikacji przygotowanych przez Bibliotekę PWT, w pięciu kolekcjach: książki wydane w PWT, czasopisma PWT, doktoraty obronione w PWT, książki ze zbiorów Biblioteki PWT wydane przed 1945 rokiem oraz stare druki. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy publikowanie czasopism "Wrocławski Przegląd Teologiczny" i "Colloquium Salutis". Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa jest środowiskową biblioteką otwartą na współpracę z bibliotekami w całym regionie. Pierwsze publikacje Biblioteki PWT w DBC pojawiły się 22 marca 2007 roku (06.12.2007).■  Wykazy nowości w księgozbiorze Biblioteki PWT


Rozpoczynamy publikowanie wykazów nowości w księgozbiorze Biblioteki PWT. Wykazy umieszczane będą na stronie wyboru indeksów Katalogu książek, czyli tutaj (27.10.2007).■  Fidkar Wrocławskich Bibliotek Naukowych


Od 30 września 2006 r. działa na serwerze PWT multiwyszukiwarka Fidkar Wrocławskich Bibliotek Naukowych. Obejmuje ona obecnie katalogi i bazy bibliograficzne bibliotek pięciu wrocławskich wyższych uczelni: Uniwersytetu, Politechniki, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego i Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej, ale jest otwarta dla innych bibliotek naukowych środowiska. Przewidywane jest również dołączanie w przyszłości kolejnych katalogów i bibliografii współpracujących bibliotek. Fidkar Wrocławskich Bibliotek Naukowych jest uzupełnieniem istniejących katalogów online i umożliwia szybką lokalizację poszukiwanej literatury w bibliotekach Wrocławia oraz prowadzenie poszukiwań bibliograficznych. W tym drugim przypadku szczególnie ważna jest możliwość jednoczesnego dostępu do wielu różnego typu i formatu katalogów i bibliografii. Program FIDKAR został opracowany na zamówienie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Działa on w oparciu o protokół Z39.50 i we wrocławskiej instalacji łączy bazy tworzone w różnych systemach: Virtua, Aleph i MAK. Fidkar Wrocławskich Bibliotek Naukowych powstał z inicjatywy Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.Biblioteka PWT
50-329 Wrocław
pl. Katedralny 14
tel. 531 619 932
e-mail: bibl@pwt.wroc.pl