logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Teologia - studia doktoranckie

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

 

f_teologiaUczelnia prowadzi czteroletnie studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra teologii. Studia kończą się nadaniem stopnia doktora nauk teologicznych.

Pierwszy etap studiów doktoranckich (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia, który ma walor wyłącznie kanoniczny. Drugi etap studiów doktoranckich (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery semestry. Do uzyskania stopnia naukowego doktora wymagane jest przedstawienie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod opieką profesora lub doktora habilitowanego.

Studia doktoranckie można realizować w ramach czterech instytutów: Teologii Systematycznej, Teologii Pastoralnej, Historii Kościoła i Filozofii Chrześcijańskiej. Studenci uczestniczą w wykładach oraz seminariach naukowych. Każdy semestr studiów kończy się złożeniem egzaminów i zaliczeniem seminarium naukowego. W ostatnim roku studiów doktoranci uczestniczą w dwóch wybranych przez siebie wykładach i seminarium naukowym.

Do pobrania (pdf):

  • Tematyka zajęć

Uchwała w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim