logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Kalendarium wydarzeń

XXIII DFN - Bóg przed trybunałem nauki
Wtorek, 22 Wrzesień 2020, 12:00
Odsłon : 144

"Bóg przed trybunałem nauki"


prowadząca: dr Agnieszka Łoza (teolog, PWT)
impreza online

forma imprezy: wykład dyskusja
Wiek uczestników szkoła podstawowa kl. 7-8 szkoła ponadgimnazjalna dorośli

 

Kwestia istnienia Boga oraz pytanie o możliwość Jego poznania zawsze nurtowały człowieka i stanowiły najtrudniejsze, a zarazem najważniejsze dla niego wyzwanie intelektualne. Zagadnienie to od dawna było też głównym, szeroko omawianym i dyskutowanym tematem w teologii, filozofii i antropologii. Nieco później do tego grona dołączyły nauki przyrodnicze. Współcześnie da się zaobserwować przekonanie, jakoby nauki przyrodnicze właśnie były jedyną właściwą drogą dojścia do autentycznej wiedzy. Ma to swoje odzwierciedlenie także w dyskursie o Bogu. Dziś ludzie szukają pewności. Swoją wiarę lub niewiarę często uzależniają od nauki, która niejako stała się dziś trybunałem, który ma władzę wiążącego rozstrzygania o wszystkim, o całej rzeczywistości, nie wyłączając Boga. Celem niniejszego wystąpienia będzie odpowiedź na pytanie, do czego doprowadzą umysł ludzki próby stawiania Boga przed trybunałem nauki?