logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Komunikaty

Listy rankingowe cd.

Od czwartku 15.11.2018 r. w sekretariacie Papieskiego Wydziału Teologicznego dostępne są do wglądu listy rankingowe stypendiów dla najlepszych doktorantów i stypendiów Rektora dla najlepszych studentów. Studenci i doktoranci, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych proszeni są o odbiór decyzji także od 15.11.2018 r.

Listy rankingowe

Od wtorku 13.11.2018 roku w sekreteriacie Papieskiego Wydziału Teologicznego dostępne są do wglądu listy rankingowe stypendiów doktoranckich i projakościowych.

Msza św. w kaplicy PWT

Msza Święta w kaplicy akademickiej w gmachu głównym PWT od października do czerwca (z wyjątkiem okresu ferii i sesji):

Czytaj więcej

Parkowanie na Ostrowie Tumskim

Wszystkim studentom i pracownikom PWT przypominamy, że parkowanie na Ostrowie Tumskim dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych!

Ubezpieczenie NNW dla studentów

Polisę ubezpieczenia NNW w wysokości 37 zł można opłącać przelewem na główne konto PWT. W tytule przelewu należy wpisać "Student NNW".

Czytaj więcej

Terminy egzaminów w sesji letniej 2017/2018

Terminy egzaminów w sesji letniej 2017/2018:

Czytaj więcej

Przypomnienie ws. opłat

Pierwsza rata opłat musi być wpłacona w przeciągu dwóch pierwszych miesięcy semestru. Nieterminowe wniesienie opłaty za studia powoduje doliczenie do każdej raty kwoty 10 zł zgodnie z tabelą opłat.