logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Komunikaty

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2020/2021

Zajecia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 30 września 2020 dla studentów stacjonarnych oraz 3 października 2020 dla studentów niestacjonarnych.

Czytaj więcej

Ks. prof. R. Pietkiewicz nie będzie przyjmował

Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych nie będzie urzędował od 16.07.2020 do 31.08.2020, z powodu urlopu.

Czytaj więcej

Konkurs dla studentów i absolwentów PWT

Fundacja Kardynała Meisnera ogłasza konkurs dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych oraz absolwenci ze stopniem magistra lub doktora nauk teologicznych, którzy swe stopnie uzyskali nie wcześniej niż w 2014 roku.

Czytaj więcej

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. lic. Michała Alberta Skwierczyńskiego, odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9, w Sali Senatu.

Czytaj więcej

Egzaminy magisterskie i licencjackie - czerwiec 2020

Terminy egzaminów magisterskich i licencjackich w czerwcu 2020. Egzaminy odbywają się w budynku Rektoratu PWT przy ul. Katedralnej 9 (Sala Senatu), auli PWT oraz w sali nr 30.

Czytaj więcej

Ostateczne terminy zaliczenia zaległości

Ostateczny termin zaliczenia wszystkich zaległości dla studentów i słuchaczy ostatniego roku studiów to 4 czerwca 2020 r.
Przypominamy również, że warunkiem przystąpienia do egzaminu Ex universa theologia jest zaliczenie 9 sem. studiów.

Czytaj więcej

Termin oddawania prac dyplomowych

Studenci, którzy chcą obronić się w czerwcu br. powinni oddać swoje prace dyplomowe:

Czytaj więcej

Kalendarium letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Podajemy pełne kalendarium letniej sesji egzminacyjej 2019/2020 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Czytaj więcej

Narzędzie Microsoft TEAMS do zdalnego prowadzenia zajęć

W związku z przedłużającym się okresem epidemii Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu udostępnia wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom i słuchaczom studiów podyplomowych narzędzie Microsoft TEAMS do zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i różnego rodzaju spotkań.

Czytaj więcej

Przedłużone terminy

Ze względu na trwający stan epidemii, ostateczny termin oddania wszystkich indeksów i kart egzaminacyjnych, termin egzaminów warunkowych i przedłużonych, wydłuża się do 15 maja 2020 r.
Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT

Czytaj więcej