logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Komunikaty

Godziny rektorskie 1.10.2020

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Ks. Infułata prof. dr. hab. Jana Kruciny w dniu 1 października 2020 r. zarządzam godziny rektorskie od godz. 10.30 do godz. 12.50 dla kierunku TEOLOGIA. Od godz. 13.50 zajęcia odbywają się zgodnie z planem

Zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA są prowadzone według planu.

Czytaj więcej

30.09.2020 - dzień rektorski dla kierunku: teologia

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Ks. Infułata dr. Leona Czai w dniu 30 września 2020 r. zarządzam Dzień Rektorski dla kierunku TEOLOGIA.
Zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA są prowadzone według planu.

Czytaj więcej

Konkurs dla studentów i absolwentów PWT

Fundacja Kardynała Meisnera ogłasza konkurs dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych oraz absolwenci ze stopniem magistra lub doktora nauk teologicznych, którzy swe stopnie uzyskali nie wcześniej niż w 2014 roku.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2020/2021

Zajecia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 30 września 2020 dla studentów stacjonarnych oraz 3 października 2020 dla studentów niestacjonarnych.

Czytaj więcej

Kalendarium letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Podajemy pełne kalendarium letniej sesji egzminacyjej 2019/2020 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Czytaj więcej

Zajęcia na UTW zawieszone

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zawiesza do odwołania zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. św. Jana Pawła II na PWT.

Czytaj więcej

Zapobieganie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

Mając na względzie zdrowie społeczności akademickiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przekazujemy materiały informacyjno-edukacyjne o sposobach zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 i zasadach postępowania opracowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrocławiu:

Czytaj więcej

Ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników PWT

Oferta przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla pracowników, zleceniobiorców, studentów PWT a także ich rodzin i przyjaciół w okresie 01.10.2019-30.09.2020 roku.

Czytaj więcej

Msza św. w kaplicy PWT

Msza Św. w kaplicy PWT (pl. Katedralny 1, I piętro) od poniedziałku do piątku o 13:00 i w sobotę o 8:30.

Czytaj więcej