logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Komunikaty

Oferta pracy

Papieski Wydział Teologiczny poszukuje pracownika na stanowisko: koordynator administracyjny studiów podyplomowych, pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.
Szczegóły oferty - pdf.

Czytaj więcej

Odwołany dyżur ks. dr. hab. Bogdan Giemzy SDS, prof. PWT

Kierownik Studiów Doktoranckich, ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT, nie będzie dużurował we wtorek 26 marca 2019 roku.

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu na podział dotacji na badania naukowe

Zgodnie z Regulaminem podziału dotacji (paragraf 5, ust. 10) w Sekretariacie Rektora znajduje się protokół wraz z listą rankingową zawierającą listę osób, ilość zebranych punktów oraz przyznane kwoty na realizację projektów, które otrzymały pozytywną opinię Komisji ds. nauki.

Czytaj więcej

Wnioski o pozostałą i zwiększoną dotacje celową za 2018 rok (3. edycja)

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego wprowadził kalendarium uwzględniające poszczególne etapy postępowania dotyczącego wykorzystania pozostałej i zwiększonej dotacji za rok 2018 (trzecia edycja).

Czytaj więcej

Msza św. w kaplicy PWT

Msza Święta w kaplicy akademickiej w gmachu głównym PWT od października do czerwca (z wyjątkiem okresu ferii i sesji):

Czytaj więcej

Parkowanie na Ostrowie Tumskim

Wszystkim studentom i pracownikom PWT przypominamy, że parkowanie na Ostrowie Tumskim dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych!

Ubezpieczenie NNW dla studentów

Polisę ubezpieczenia NNW w wysokości 37 zł można opłącać przelewem na główne konto PWT. W tytule przelewu należy wpisać "Student NNW".

Czytaj więcej

Przypomnienie ws. opłat

Pierwsza rata opłat musi być wpłacona w przeciągu dwóch pierwszych miesięcy semestru. Nieterminowe wniesienie opłaty za studia powoduje doliczenie do każdej raty kwoty 10 zł zgodnie z tabelą opłat.