logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Edukacja wojskowa dla studentów PWT

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu [AWL] a Papieskim Wydziałem Teologicznym ogłaszamy zapisy do Programu Pilotażowego Edukacji Wojskowej Studentów – Ochotników w Ramach Legii Akademickiej.


W roku akademickim 2017/2018 AWL oferuje szkolenia teoretyczne dla kandydatów na szeregowych oraz podoficerów rezerwy dla jednej grupy 30-osobowej studentów PWT.

 

Warunki przystąpienia do Programu:


- obywatelstwo polskie
- aktualny status studenta uczelni wyższej
- przejście kwalifikacji wojskowej
- złożenie w AWL wniosku o przyjęcie na zajęcia teoretyczne Programu wojskowego Legii Akademickiej.

 

Chęć uczestniczenia w Programie można zgłaszać osobiście w Dziale Rekrutacji Akademii Wojsk Lądowych lub drogą mailową. O kolejności przyjęcia do Programu będzie decydowała średnia ocen za studia lub liczba punktów rekrutacyjnych.Termin wstępnej rekrutacji upływa 5 stycznia 2018 roku. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE