logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Konferencja „Ekumenizm Męczenników”

W dniach 7-9 kwietnia 2017 roku w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbędzie się konferencja pt. „Ekumenizm Męczenników”.

Intencją konferencji jest budowanie dialogu Wschód-Zachód w perspektywie Ekumenizmu Męczenników. Dziedzictwo świadków wiary XX wieku, którzy płacili swoim życiem w obronie podstawowych wartości, powinno być fundamentem dla jedności Europy. Wpisując się we wspólne rozważania Katolików i Luteran nad 500-leciem Reformacji, inicjatorzy proponują szukanie tego, co jest wspólne dla różnych wyznań. Konferencja jest również okazją do budowania mostów między narodami w Europie, w szczególności między Polską, Niemcami i Ukrainą.

Prelegentami będą naukowcy zajmujący się historią Kościołów oraz praktycy dialogu. Równolegle do naukowego i praktycznego aspektu konferencji nie zabraknie aspektu duchowego. W sobotę przechodząc przez były obóz zagłady Birkenau, uczestnicy będą rozważać stacje Drogi Krzyżowej. Miejsce, w którym doszło do jednej z największych tragedii w historii ludzkości, daje szczególną perspektywę na Mękę Pana Jezusa. Została również zaplanowana Liturgia Niedzieli Palmowej w Karmelu.

Inicjatorem konferencji jest ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Jak sam mówi Konferencja, którą organizujemy u progu Auschwitz jest z mojej strony próbą ożywienia dialogu między Zachodem i Wschodem oraz między Kościołami. Tego ożywienia na dialog chrześcijańska Europa bardzo potrzebuje, kiedy mury znowu rosną. Ekumenizm Męczenników to szukanie fundamentów na których możemy wspólnie budować.

Ks. Manfred Deselaers jest wiceprezesem Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej II i III kadencji. Ks. Manfred jest delegatem zagranicznym Konferencji Episkopatu Niemiec. Za swoje zaangażowanie w dialog chrześcijańsko-żydowski oraz dialog polsko-niemiecki został odznaczony: w 2005 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 2008 Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

- formularz zgłoszeniowy - doc.