logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Przewody doktorskie - 2018

 

1.  Ks. mgr lic. Jaroslaw Furtan, Miłość miłosierna w centrum krzewienia wspólnoty, przewód wszczęty, promotor ks. dr hab. Robert Zapotoczny.

2. Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz SDS, Zaufanie w strukturze wiary w kontekście relacji teologii psychologii, promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

3. Paweł Beyga, Problem tradycji anglikańskiej w mszale dla ordynariatów personalnych dla byłych anglikanów, promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

4. Ks. Michael Grütering, Das Problem Selbstmitteilung Gottes im Islam innerhalb des katholishen Theologie, promotor ks. prof. dr hab. Bogdam Ferdek