logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Przewody doktorskie - 2017

 

1. Piotr RadzimińskiPrawo naturalne jako fundament współczesnych systemów prawnych, przewód wszczęty 07.05.2013, promotor ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz.

2. Sławomir Zatwardnicki, Chalcedońska formuła “bez zmieszania i bez rozdzielania” w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przewód wszczęty 30.05.16, promotor ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec.

3. s. Iwona Hałamuszka CSMMAktualizacja charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w jego rozwoju historycznym, przewód wszczęty 19.04.15, promotor bp prof. dr hab. Jacek Kiciński.

4. ks. Michał Dulik, Ideał świętości chrześcijańskiej w nauczaniu Sługi Bożego ks. Roberta Spiske założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, przewód wszczęty 26.04.17, promotor bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski.

5. ks. Radovan HradilDziałalność prawno-normatywna kardynała Bedřicha Fürstenberga, arcybiskupa ołomunieckiego, przewód wszczęty 22.03.12, promotor ks. prof. dr hab. Edward Górecki

6. Krystyna Laszczyńska-FankanowskaCzłowiek i wartości w myśli Cypriana Norwida, przewód wszczęty 09.05.13, promotor ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz

7. Marcin PotyczkaEucharystia w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, przewód wczszęty 30.08.13, promotor ks. prof. dr hab. Józef Swastek