logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Przewody doktorskie - 2018

 

1.  Ks. mgr lic. Jaroslaw Furtan, Miłość miłosierna w centrum krzewienia wspólnoty, przewód wszczęty 20.10.2017 r., promotor ks. dr hab. Robert Zapotoczny.

2. Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz SDS, Zaufanie w strukturze wiary w kontekście relacji teologii psychologii, przewód wszczęty 18.12.2017 r.,promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

3. Paweł Beyga, Problem tradycji anglikańskiej w mszale dla ordynariatów personalnych dla byłych anglikanów, przewód wszczęty 10.11.2016 r., promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

4. Ks. Michael Grütering, Das Problem Selbstmitteilung Gottes im Islam innerhalb des katholishen Theologie, przewód wszczęty 4.12.2016 r., promotor ks. prof. dr hab. Bogdam Ferdek

5. Mgr lic. Paulina Nicko-Stępień, Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka z 1593 roku. Studium wykorzystania źródeł na przykładzie tekstów Piotrowych, przewód wszczęty 19.06.2017 r., promotor ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT

6. Mgr lic. Agnieszka Łoza, Logos jako zasada hermeneutyczna w teologicznej refleksji nad nowym ateizmem, przewód wszczęty 29.05.2014 r., promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

7. Ks. Piotr Sierzchuła, Kościół Katolicki wobec Marksizmu w okresie międzywojennym (1918 – 1939) w świetle nauczania Kardynała Augusta Hlonda. Studium historyczno-społeczne, przewód wszczęty: 20.11.2017 r., promotor: ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT, drugi promotor: p. dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT

8. Ks. Andrzej Majka, Stanisława Kowalczyka koncepcja życia społecznego, przewód wszczęty: 30.08.2013 r., promotor: bp prof. dr hab. Ignacy Dec