logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

PRZEWODY DOKTORSKIE - 2020

1.  Mgr lic. Michał Albert Skwierczyński, Autorskie prawa majątkowe do utworu kościelnego w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego, przewód wszczęty 18.02.2019 r., promotor ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz,

2. Mgr lic. Zbigniew Nowak, Rola przeżyć religijnych w procesie wychodzenia z nałogu alkoholowego w grupach AA, przewód wszczęty: 18 marca 2019 , promotor: ks. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT,