logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne prowadzone na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w 2017 r.

ks. dr Władysław KĄDZIOŁKA

dr Marzena ZAKRZEWSKA

dr Paweł ZAKRZEWSKI

o. dr Kazimierz Rafał Wilk OSPPE

ks. dr Roman Słupek SDS