Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Komunikaty

Szkolenie BHP dla pracowników

Materiały do przeprowadzenia szkolenia BHP dla pracowników PWT.

Czytaj więcej

Zajęcia na UTW zawieszone

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zawiesza do odwołania zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. św. Jana Pawła II na PWT.

Czytaj więcej

Zapobieganie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

Mając na względzie zdrowie społeczności akademickiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przekazujemy materiały informacyjno-edukacyjne o sposobach zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 i zasadach postępowania opracowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrocławiu:

Czytaj więcej

Ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników PWT

Również w tym roku pracownicy oraz studenci Papieskiego Wydziału Teleologicznego we Wrocławiu mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia NNW zgodnie z ofertami przygotowanymi przez firmę InterRisk.

Czytaj więcej

Parkowanie na Ostrowie Tumskim

Wszystkim studentom i pracownikom PWT przypominamy, że parkowanie na Ostrowie Tumskim dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych!