Slide background
Slide background

Bp Wincenty Urban

urbanUrodzony 13 II 1911 roku w Grodzisku Dolnym k/Przeworska jako syn Antoniego i Marii z d. Ziemba. Nauki gimnazjalne pobierał w Leżajsku, studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1936 roku, pracował jako wikariusz i katecheta kolejno w Sokolnikach, Biłce Szlacheckiej i Kamionce Strumiłowej, a w latach 1940-45 był proboszczem w Białce Szlacheckiej.

W roku 1946 przybył do Wrocławia i został dyrektorem Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego oraz Biblioteki Kapitulnej. W roku 1947 doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy: Konwersja Melecjusza Smotrzyckiego polemisty i dyzunickiego arcybiskupa płockiego w latach 1620-1627, a w 1953 roku odbył kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologicznym UJ. Od 1947 roku był wykładowcą historii Kościoła, patrologii i historii sztuki w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a później także na PWT.

W latach 1949-61 dojeżdżał z wykładami do Seminarium Duchownego w Nysie. W latach 1971-73 prowadził w ATK wykłady zlecone z historii teologii katolickiej w Polsce, a w latach 1973-74 miał zajęcia z historii Kościoła na Ziemiach Odzyskanych. W 1971 roku w warszawskiej Uczelni sfinalizowano jego habilitację, w 1973 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1979 - profesora zwyczajnego. Był twórcą wrocławskiej szkoły historyków Kościoła.

W latach 1947-83 prowadził wykłady z zakresu dogmatyki, liturgiki, historii Kościoła, Pisma Św., ślubów zakonnych dla postulantek, nowicjuszek i juniorystek w domu formacyjnym elżbietanek we Wrocławiu. Był promotorem 4. prac doktorskich, 18. licencjackich i 56. magisterskich.

W roku 1952 ks. Urban wszedł do grona kapituły katedralnej, w 1959 został papieskim prałatem domowym, a 25 X 1959 roku otrzymał nominację na biskupa tytularnego Abitine, z przeznaczeniem do pomocy rządcy archidiecezji wrocławskiej. W latach 1974-76 pełnił obowiązki wikariusza kapitulnego. Pozostawił w spuściźnie naukowej ok. 500 pozycji drukowanych. Zmarł we Wrocławiu 13 XII 1983 roku i został pochowany w podziemiach katedry wrocławskiej.