Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2 II 1996 r. - Kard. Henryk Gulbinowicz

gulbinowiczKs. Henryk kardynał Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 r. w Szukiszkach (Archidiecezja Wileńska). Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1950 r. w Białymstoku. Po święceniach pracował jako wikariusz i prefekt szkół podstawowych w Szudziaławie. W latach 1951-1955 kontynuował studia z zakresu teologii moralnej na Wydz. Teologicznym KUL, uzyskując w 1953 licencjat, a w 1955 doktorat na podstawie rozprawy pt. Zagadnienie niewolnictwa w pismach św. Ambrożego. W latach 1956-1959 był wikariuszem w parafii prokatedralnej w Białymstoku. W tym czasie przy kościele św. Rocha zorganizował duszpasterstwo akademickie dla studentów Akademii Medycznej.


W 1959 objął wykłady z teologii moralnej i etyki w WSD "Hosianum" w Olsztynie. Tam pełnił również obowiązki prefekta (1960-1962), wicerektora (1962-1963) i rektora (1963 - 1970). W 1963 został obdarzony godnością kanonika honorowego katedralnej kapituły warmińskiej. Pełnił także szereg odpowiedzialnych funkcji w kurii biskupiej w Olsztynie. Papież Paweł VI mianował go w 1970 r. biskupem bpem tyt. Acci i administratorem apostolskim w Białymstoku. Sakrę biskupią przyjął 8 lutego 1970 w białostockiej prokatedrze z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.


15 XII 1975 został mianowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Rządy w archidiecezji objął kanonicznie 12 I 1976, zaś ingres do archikatedry miał miejsce 2 II 1976 r. Papież Jan Paweł II wyniósł go 25 V 1985 do godności kardynalskiej. Jako arcybiskup metropolita wrocławski, dwukrotnie gościł we Wrocławiu papieża Jana Pawła II w 1983 i 1997 r. Przeprowadził Synod Archidiecezjalny (1985-1991) i Kongres Pracy (1991), dokończył budowę Domu Księży Emerytów we Wrocławiu, erygował 16 XI 1989 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, zainicjował wydawanie dolnośląskiego pisma katolickiego Nowe Życie oraz powstanie Katolickiego Radia Rodzina. W 1981 powołał Arcybiskupi Komitet Charytatywny dla opieki nad internowanymi, więźniami i ubogimi, zaś w 1990 Komitet ds. Pomocy Parafianom na terenie byłego Związku Radzieckiego. Dwukrotnie był gospodarzem i patronem Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu (28 XII 1989-2 I 1990), współorganizatorem i gospodarzem 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (25 V-1 VI 1997). Był wielkim kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1976-2004) i profesorem teologii moralnej. Przyczynił się znacznie do rozbudowy struktur PWT, zorganizował zaplecze gospodarczo-mieszkalne dla Seminarium i PWT, utworzył Annus Propedeuticus w Henrykowie. Jest Kawalerem Orderu Orła Białego oraz Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Autor ok. 300 artykułów naukowych, listów pasterskich, odezw i homilii.

 

Pliki do pobrania (PDF):