Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

27 X 2000 r. - Kard. Joseph Ratzinger

Józef Kardynał Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl w diecezji Passau w Bawarii. W latach 1946 - 1951 studiował w Freising i Monachium filozofię i teologię. W 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia specjalistyczne w Monachium, między innymi pod kierunkiem Romano Guardiego i Gottlieba Söhngena.

W roku 1953 uzyskał doktorat na podstawie pracy: Lud Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. W cztery lata później zdobył habilitację również na uniwersytecie monachijskim na podstawie rozprawy: Teologia dziejów u św. Bonawentury. W roku 1958 został profesorem nadzwyczajnym teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Freising, a w 1959 profesorem zwyczajnym na uniwersytecie w Bonn. W 1963 roku przeniósł się na uniwersytet do Münster, a następnie w roku 1966 do Tübingen. Był doradcą teologicznym kardynała Fringsa w pierwszej fazie Soboru Watykańskiego II, a później oficjalnym ekspertem soborowym. W roku 1969 został powołany do Regensburga na katedrę teologii systematycznej.

Arcybiskupem Monachium i Freisingu mianowany został w roku 1977. Rok później otrzymał godność kardynalską. 25 listopada 1981 r. Papież Jan Paweł II powołał Go na Prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz mianował przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Został także członkiem kilku Kongregacji Watykańskich i Rad Papieskich. Z czasem objął też wiele funkcji w Kurii Rzymskiej: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, członka Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członka Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, członka
Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, członka Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, członka Papieskiej Rady ds. Kultury oraz członka Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Kardynał Józef Ratzinger należy do ścisłej czołówki teologów chrześcijańskich XX wieku. Mówi się o Nim, że jest największym teologiem wśród kardynałów i najwybitniejszym kardynałem wśród teologów.

Jego prace badawcze i publikacje odnoszą się głównie do szeroko rozumianej teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Wiele dzieł zwartych i rozpraw poświęcił tajemnicy Kościoła. Drugi wielki temat w działalności naukowej kardynała Ratzingera to osoba Jezusa Chrystusa. Można Go uważać za zwolennika "chrystologii sensu". Podejmował także prace z zakresu ekumenizmu. W sumie opublikował ponad 60 pozycji książkowych, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce. Jest także autorem kilkuset artykułów i rozpraw opublikowanych w różnych międzynarodowych czasopismach teologicznych i dziełach zbiorowych.

Kardynał Józef Ratzinger posiada nieocenione zasługi w służbie Stolicy Apostolskiej, głównie jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a także przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej, którą otworzył na nowe teorie, oraz jako przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary wykazuje niezwykły talent w rozwiązywaniu trudnych sporów i problemów teologicznych. Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień. Otrzymał dotąd osiem doktoratów honorowych.

Pliki do pobrania (PDF):