Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

10 X 2011 r. - Abp Józef Kowalczyk, Prymas Senior

Laureat studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 stycznia 1962 roku. W październiku 1963 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w lutym 1965 roku udał się do Rzymu, aby kontynuować naukę na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Praca naukowa doprowadziły do sukcesu – obrony rozprawy doktorskiej w 1968 roku i otrzymania stopnia doktora prawa kanoniczego. Po zdobyciu dyplomu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończył trzyletni kurs Świętej Roty Rzymskiej i uzyskał dyplom archiwisty w Tajnym Archiwum Watykańskim. Po studiach zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w Kurii Rzymskiej. Po wyborze papieża Jana Pawła II w 1978 roku zorganizował Sekcję Polską w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Należał do wąskiego grona zaufanych współpracowników Ojca Świętego, którzy pracowali nad tekstami papieskich przemówień. Przewodniczył watykańskiej Komisji ds. Publikacji Pism i Przekładów Obcojęzycznych Dzieł Karola Wojtyły. Ponadto zredagował czternaście tomów nauczania Jana Pawła II wydanych w języku polskim.

Kiedy sytuacja w Ojczyźnie dojrzała do tego, aby przedstawiciel papieża i Stolicy Świętej osiadł na stałe w Warszawie, ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk przybył do kraju jako Nuncjusz Apostolski. Zaszczytną misję przyjął – jak sam wówczas zaznaczył – nosząc pełną świadomość dziedzictwa związanego z powierzoną posługą; świadomość znaku jedności Kościoła i troski Ojca Świętego o dobro narodu polskiego; świadomość stałego reprezentowania Biskupa Rzymu w Kościele w Polsce, wobec narodu i wobec władz państwowych.

Papież Jan Paweł II, powierzając nowe zadania w Ojczyźnie, osobiście udzielił Księdzu Arcybiskupowi sakry biskupiej w Bazylice św. Piotra 20 października 1989 roku. „Fiat voluntas Tua" to zawołanie biskupie dzisiejszego Laureata, stanowiące odpowiedź na Boże wezwanie. W okresie przemian ustrojowych, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, Ojciec Święty pragnął umocnić Kościół w Polsce nowym podziałem organizacji diecezji i metropolii, tak aby ułatwiały one prowadzenie jeszcze gorliwszego duszpasterstwa. Pracami na nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce kierował Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk. Włożony wysiłek doprowadził do ogłoszenia w dniu 25 marca 1992 roku bulli papieskiej Totus Tuus Polonie Populus, która dokonała reorganizacji terytorialnej Kościoła w obecnych granicach Polski. Ponadto działania Księdza Nuncjusza doprowadziły do przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i zatwierdzenia Statutów Duszpasterstwa Wojskowego.

Umiejętności organizacyjne, ludzka serdeczność i wyczucie dyplomatyczne niewątpliwie przyczyniły się do szybkiego podpisania i ratyfikowania Konkordatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską, którego Ksiądz Arcybiskup Nuncjusz był negocjatorem i sygnatariuszem. Spoglądając na aktywność społeczną Księdza Arcybiskupa, trzeba zauważyć duży wkład w ustanowienie sześciu wydziałów teologicznych w strukturach uniwersytetów państwowych w Polsce oraz zaangażowanie przy przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Papież Benedykt XVI, podtrzymując uznanie wobec osoby Księdza Arcybiskupa Kowalczyka, mianował Go metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski. Wielcy Prymasi: August Hlond, Stefan Wyszyński, Józef Glemp byli nie tylko „stróżami grobu św. Wojciecha", ale posiadali specjalne pełnomocnictwa i w praktyce stali na czele Kościoła w Polsce. Ksiądz Prymas rozpoczął pasterską posługę 26 czerwca 2010 roku uroczystym ingresem do Archikatedry Gnieźnieńskiej.

Do pobrania (pdf):