Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

28 I 2013 r. - Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC

goralczykUrodził się 7 kwietnia 1943 r. w Ponikiewie k. Wadowic. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1969 r. w Ołtarzewie. Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczykjest kapłanem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej oraz pełni obowiązki kierownika Katedry Bioetyki.

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie (1962-1969). Odbył także studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1969-1972), które uwieńczył doktoratem w 1977 r. pt. „Katolicka teologia moralna a katolicka nauka społeczna. Relacje metodologiczne”. Promotorem doktoratu był ks. prof. Stanisław Olejnik. Habilitacja ks. Pawła Góralczyka miała miejsce w 1989 r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: „Możliwość uwzględnienia założeń systemowych etyki Dietricha von Hildebranda w teologii moralnej”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1995 r. na podstawie dorobku i książki profesorskiej pt. „Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle”.

/z życiorysu/

Do pobrania (pdf):