Slide background
Slide background

Slide background

Rektor

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz WOŁYNIEC

 

Pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku we Wrocławiu. Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii). Studia specjalistyczne kontynuował w Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża (Ateneo Romano della Santa Croce) kierowanej przez Prałaturę Opus Dei w Rzymie (doktor teologii).

Po uzyskaniu magisterium z teologii posługiwał jako wikariusz w Strzegomiu (1985-1987), a po powrocie do Wrocławia ze studiów w Rzymie w roku 1991 otrzymał stanowisko notariusza Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej.

W 1991 roku, na podstawie pracy pt. „Il valore rivelativo dell´opposizione umana alla Parola di Dio nei Vangeli. Interpretazione di s. Tommaso d´Aquino e di alcuni esegeti contemporanei" (Ludzka opozycja wobec Słowa Bożego w Ewangeliach i jej wartość w Objawieniu. Interpretacja św. Tomasza z Akwinu i niektórych współczesnych egzegetów) otrzymał tytuł doktora z zakresu teologii systematycznej. Uchwałą Rady Wydziału Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu dnia 6 listopada 2003 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Personalistyczna interpretacja łaski na przykładzie teologii Macieja Józefa Scheebena i niemieckiej charytologii XIX wieku". Z dniem 1 lutego 2006 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Teologii Systematycznej PWT we Wrocławiu. Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 stycznia 2012 roku i dekretem Wielkiego Kanclerza PWT we Wrocławiu ks. abpa Mariana Gołębiewskiego z dnia 21 maja 2012 roku oraz z upoważnienia Rady Naukowej KEP otrzymał naukowy tytuł profesora (profesor zwyczajny).

Pełnił funkcję duszpasterza akademickiego w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu u boku księdza Prałata Aleksandra Zienkiewicza (1992 – 1994), duszpasterza akademickiego PWT, prefekta, a następnie ojca duchownego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W latach 1999-2001 przebywał na urlopie naukowym w Paderborn (Niemcy). W roku 2001 został mianowany wicerektorem Annus Propedeuticus w Henrykowie, którą to funkcję pełnił przez trzy lata. W latach 2004 – 2007 pełnił był prorektorem do spraw studenckich PWT. Otrzymał tytuł Kapelana Ojca Świętego 29 kwietnia 2005 roku, natomiast z dniem 9 grudnia 2009 roku został ustanowiony Kanonikiem Honorowym Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej. W latach 2011 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce. Jest kierownikiem I Katedry Teologii Dogmatycznej w Instytucie Teologii Systematycznej PWT, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologii Systematycznej oraz opiekuna naukowego Podyplomowych Studiów Teologii na PWT.

Od 1 października 2014 r. pełni funkcję Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Strona WWW: wolyniec.archidiecezja.wroc.pl

Kancelaria Rektora

ul. Katedralna 9
tel. 71 327-12-00 w. 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.