Slide background
Slide background

Dyrektor Administracyjny

Ks. Mariusz SOBKOWIAK

zdjecia sobkowiak

Pochodzi z Wrocławia z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej na Kozanowie. Absolwent studiów magisterskich ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 2010 roku we Wrocławiu.

 

Posługiwał jako wikariusz w Brzegu, parafii pw. św. Mikołaja oraz we Wrocławiu na Biskupinie w parafii pw. św. Faustyny.

 

Jest członkiem zarządu i skarbnikiem Fundacji na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”, delegatem diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży ds. Światowych Dni Młodzieży w Panamie oraz duszpasterzem Skautów Europy, Pierwszego Hufca Wrocławskiego.

 

Decyzją ks. abp. Józefa Kupnego Wielkiego Kanclerza PWT, od 1 lipca 2018 roku jest Dyrektorem Administracyjnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kompetencje

  • zarządzanie mieniem Wydziału:
    • organizacja prac technicznych i eksploatacyjnych;
    • ewidencja i ochrona sładników majątku Wydziału;
  • nadzór nad finansami Wydziału;
  • zarządzanie Aulą PWT (wynajem).