Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych

ks. dr hab. Rajmund PIETKIEWICZ, prof. PWT

 

Pochodzi z Oleśnicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku we Wrocławiu. Studiował teologię w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii, doktor teologii). Studia specjalistyczne kontynuował w Uniwersytecie Wrocławskim (doktor nauk humanistycznych – bibliologia) oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych). Ukończył również studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w UWr.

Po uzyskaniu magisterium z teologii posługiwał jako wikariusz w Górze Śląskiej (1995-1999), kapelan w klasztorze Sióstr Benedyktynek od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu (1999-2002), ojciec duchowny w MWSD we Wrocławiu (2002-2004), wikariusz w Parafii San Paolo della Croce w Follonica (2004-2008), rezydent w parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (2008-2009), rezydent w parafii pw. Świętych Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu (2009-2014).

W 2003 roku, na podstawie pracy pt. „Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego" otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych UWr(bibliologia), a rok później, po napisaniu pracy pt. „Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego", także tytuł doktora nauk teologicznych (teologia biblijna) PWT. W 2008 roku ukończył studia w Rzymie, uzyskując tytuł licencjusza nauk biblijnych na podstawie pracy pt."É caduto Abner come si cade davanti ai malfattori? Studio sincronico del lamento su Abner (2 Sm 3,33b-34a) alla luce della nuova ricostruzione del testo di 1Qsam". W 2011 roku po napisaniu rozprawy pt. „W poszukiwaniu "szczyrego słowa Bożego". Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu" otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Pełnił funkcję kierownika Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu (2008-2014), jest współzałożycielem Inicjatywy Akademickiej „Fides et Ratio" oraz od 2012 roku prezesem Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu. Dwukrotnie (Wittenberga 2012 i Budapeszt 2014) brał czynny udział w międzynarodowym zespole hebraistów Europy Centralnej i Wschodniej.

Od 1 października 2014 r. pełni funkcję Prorektora ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kompetencje

  • przydział czynności pracownikom dydaktycznym;
  • udzielanie urlopów dziekańskich;
  • zgoda na indywidualną organizację studiów;
  • ustalanie indywidualnej organizacji studiów;
  • ustalanie różnic programowych;
  • przedłużanie sesji egzaminacyjnej;
  • egzaminy warunkowe i komisyjne;
  • nadzór nad studiami podyplomowymi.

Biura Prorektorów

ul. Katedralna 9
tel. 71 327-12-00 w. 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.