Slide background

Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Studia podyplomowe

Obok studiów licencjackich (filozofia, pedagogika) i magisterskich (teologia, pedagogika, filozofia) oraz studiów doktoranckich z teologii Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi również zajęcia w ramach studiów podyplomowych. Ten rodzaj kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.
Zdobywanie nowych umiejętności i przydatnych uprawnień PWT we Wrocławiu oferuje w zakresie następujących kierunków:

Wymagania rekrutacyjne każdego z kierunków określone są w dziale REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE.

Opłaty za studia podyplomowe zgodnie z Tabelą Opłat PWT.