Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych

studium językówKierownik: Ks. dr Ryszard Zawadzki

 

Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu zajmuje się organizacją kursów języków starożytnych (hebrajski, grecki i łaciński) oraz nowożytnych (angielski, niemiecki, włoski, francuski) dla studentów PWT we Wrocławiu.

Na kursy języków zapraszamy również osoby z zewnątrz PWT we Wrocławiu.