Slide background
Slide background

Teologia - studia niestacjonarne

 

REKRUTACJA

 

f_teologia

Forma studiów:

Cykl dla osób świeckich, 5-letnie studia magisterskie zaoczne jednolite, tzn. bez możliwości uzyskania po 3 latach licencjatu zawodowego z teologii.

Uzyskane kwalifikacje:

magister teologii

Absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w każdą sobotę roku akademickiego. Inauguracja zajęć od pierwszej soboty października.

 

UWAGA!!!
PROMOCJA!

Zachęcamy absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych do kontynuowania studiów w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku TEOLOGIA w formie niestacjonarnej.

Przypominamy, że stopień zawodowy magistra teologii daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkół specjalnych.
Absolwentom zostaną zaliczone przedmioty zdane w ramach studiów podyplomowych.

Istnieje również możliwość przeniesienia osiągnięć z innych ukończonych studiów oraz przyznanie indywidualnego toku studiów.

Przewidywany czas uzyskania tytułu zawodowego magistra: 2 – 2,5 roku.

Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych: 1200 zł za 1 semestr.