Slide background
Slide background

Teologia - studia stacjonarne

REKRUTACJA

f_teologiaForma studiów:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi studia stacjonarne na kierunku TEOLOGIA w dwóch cyklach:

- cykl "A" - dla alumnów seminariów duchownych (jednolite studia magisterskie, 6-letnie)
- cykl "B" - cykl dla osób świeckich (jednolite studia magisterskie, 5-letnie)

 

Uzyskane kwalifikacje:
magister teologii

 

"A" - Cykl dla alumnów seminariów duchownych 
(jednolite studia magisterskie, 6-letnie)

Studia łączą się z formacją duchową i duszpasterską, którą prowadzi Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

W oparciu o specjalną umowę i statut alumni MWSD we Wrocławiu są równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Wrocławskiej jest uczelnią kościelną i zachowuje osobowość prawną i własny zarząd.

Umowy o afiliacji łączą PWT z:

W PWT studiują również klerycy Misjonarzy Klaretynów i Księży Sercanów. W wymienionych seminariach zajęcia prowadzą niektórzy nauczyciele akademiccy PWT we Wrocławiu, a ponadto każde z afiliowanych seminariów zatrudnia własnych pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

"B" - Cykl dla osób świeckich 
(jednolite studia magisterskie, 5-letnie)

5-letnie dzienne studia filozoficzno-teologiczne dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Podstawowym celem studiów teologicznych w cyklu B jest przygotowanie przyszłych teologów świeckich do pracy katechetycznej w szkole, jak również pastoralnych zadań w parafii, specjalistycznych poradniach i grupach podstawowych wspólnoty eklezjalnej Ludu Bożego oraz świata.

Program studiów przewiduje w pierwszej fazie zdobycie formacji i przygotowania filozoficznego, które stanowi fundament dla podjęcia studiów teologicznych. W ich strukturze zawierają się przedmioty biblijne, wielopłaszczyznowy wykład doktryny i moralności chrześcijańskiej, prawo kanoniczne i konkordatowe, a ponadto szczegółowe gałęzie teologii praktycznej, w której skład wchodzi m.in. teologia pastoralna, liturgika, dydaktyka katolicka, katechetyka.

Absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii.

Od roku akademickiego 2013/2014 w strukturę studiów stacjonarnych z teologii (cykl "B") włączono Instytut Filozoficzno - Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze. 

Program kształcenia:

- cykl "A" i "B" - Do pobrania (pdf)