logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Logo Uczelni

pieczecLogo uczelni zawiera dwa skrzyżowane klucze i tiarę. Symbole te, będące znakiem urzędu biskupa Rzymu, wyrażają papieski status wydziału, uwzględniony także w jego nazwie.

Klucze nawiązują do słów Chrystusa Pana skierowanych do św. Piotra „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19). Wypowiedź ta wyraża szczególną pozycję i władzę Piotra oraz jego następców (papieży, czyli biskupów Rzymu) w Kościele Chrystusowym.

Tiara jest tradycyjnym nakryciem głowy papieża, używanym w uroczystych wystąpieniach do 1965 r. (Obecnie papieże jako uroczystego nakrycia głowy używają mitry biskupiej). Widnieją na niej trzy korony, symbolizujące Trójcę Świętą i potrójną władzę biskupa Rzymu. Tiara symbolicznie powiązana z kluczami oznacza nieprzerwaną sukcesję władzy apostolskiej od św. Piotra aż do aktualnego Papieża Franciszka.