logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

46. Kongres Eucharystyczny

W 1997 r. Wrocław stał się miastem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Było to dla stolicy Dolnego Śląska szczególne wyróżnienie i niecodzienna nobilitacja. Miasto stało się na jakiś czas jakby centrum całego katolickiego świata.

Pierwszy Światowy Kongres Eucharystyczny odbył się w dniach od 28 do 30 czerwca 1881 r. w Lille pod przewodnictwem bpa Henri Monniera z udziałem ok. 8000 osób. W procesji eucharystycznej uczestniczyło ok. 4000 mężczyzn, głównie z Europy oraz obydwu Ameryk i Azji. Papież Leon XIII poparł w specjalnie wydanym dokumencie inicjatywę urządzania takich kongresów i zachęcił do ich kontynuowania. Początkowo zwoływano je zazwyczaj co roku, w okresie międzywojennym co dwa lata, a po II wojnie światowej z zasady co 4 lub 5 lat.

Poprzedni - 45. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w dniach od 6 do 13 czerwca 1993 r. w Sewilli w Hiszpanii. Temat Kongresu brzmiał: „Eucharystia i Ewangelizacja", zaś hasło: „Chrystus Światłością Narodów". Pierwsze trzy dni Kongresu były przeznaczone na pogłębienie znajomości tajemnicy Eucharystii przez wykłady teologiczno-pastoralne, dotyczące głównego tematu Kongresu. Ponad 7 tys. uczestników Kongresu miało okazję zapoznać się z bogactwem myśli teologicznej i praktyki duszpasterskiej na różnych kontynentach. W niedzielę 13 czerwca miała miejsce „Statio orbis", w której wziął udział Jan Paweł II, ok. 200 biskupów, ponad 1200 kapłanów, rodzina królewska i ok. pół miliona wiernych. Na zakończenie uroczystości Ojciec Święty ogłosił Wrocław miejscem następnego - 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego - w 1997 r. Działo się to w obecności ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, gospodarza przyszłego Kongresu.

Więcej pod adresem: www.pwt.wroc.pl/kongres/