logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rozpoczęcie roku 2015/16

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Dyrektor i Samorząd Uczelniany UTW im. Jana Pawła II w PWT we Wrocławiu serdecznie zapraszają na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2015/2016, która odbędzie się 24 października 2014 r. 

Porządek uroczystości:

- 9.00 - Msza św. koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem J.M. ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca, rektora PWT we Wrocławiu

- 10.15 – Spotkanie w auli PWT
• Powitanie zaproszonych gości i słuchaczy UTW – ks. dr hab. Henryk Szeloch, dyrektor UTW
• Słowo abp. dr. Józefa Kupnego – Metropolity Wrocławskiego
• Wykład inauguracyjny pt. "Jan Paweł II jako wzór pomyślnego starzenia się" – dr Walentyna Wnuk, pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów
• Sprawozdanie z działalności UTW za rok akademicki 2014/2015 – Zbigniew Szulc, przewodniczący Samorządu Uczelnianego UTW
• Wystąpienia zaproszonych gości
• Wręczenie dyplomów absolwentom UTW