logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

UTW zaprasza na nowy rok akademicki

zakonczenie

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu informuje, że na naszej Uczelni w roku akademickim 2017/2018 będzie kontynuował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do grona słuchaczy Uniwersytetu, mogą kandydować osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Zadaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu będzie w szczególności:

1. Dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej i duchowej sprawności osób starszych,

2. Edukacja ustawiczna seniorów poprzez prowadzenie wykładów głównie z zakresu nauk teologicznych,

3. Aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,

4. Szersze poznanie kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury Dolnego Śląska.

Zajęcia w naszym Uniwersytecie będą prowadzić nauczyciele akademiccy, głównie z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Będą się one odbywały zasadniczo w drugą i czwartą sobotę miesiąca w budynkach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.


Serdecznie zapraszamy Seniorów do wstępowania w szeregi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Papieskiej Uczelni we Wrocławiu.
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UTW w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbędzie się dn. 21 października 2017 r. o godz. 9.00 w Archikatedrze Wrocławskiej.

Zapisy przyjmuje i informacji osobom zainteresowanym udziela Dziekanat Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław, tel. 71/322-99-70

- kwestionariusz UTW

- kwestionariusz UTW II

(-) Ks. dr hab. Henryk Szeloch, prof. WSHE
Dyrektor UTW im. Jana Pawła II w PWT we Wrocławiu