logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Inauguracja UTW - zaproszenie

inauguracja news

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Uniwerystecie Trzeciego Wieku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbędzie się 21 października 2017 roku.

PROGRAM INAUGURACJI

ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

- Godz. 9.00 - Msza św. koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem J.M. ks. prof. dra hab. Włodzimierza Wołyńca – rektora PWT we Wrocławiu

- Godz. 10.15 – Aula PWT we Wrocławiu:

  • Uroczyste Gaude Mater Polonia
  • Powitanie zaproszonych gości i słuchaczy UTW – ks. prof. WSHE dr hab. Henryk Szeloch – dyrektor UTW
  • Uroczyste otwarcie roku akademickiego 2017/2018 na UTW w PWT we Wrocławiu – J.M. ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec – rektor PWT
  • Wykład inauguracyjny: „ Czy wcielenie Chrystusa było konieczne?” – o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF– prorektor PWT ds. studenckich
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Uroczyste Gaudeamus i koncert chóru Apasjonata z UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Słowo końcowe – ks. prof. WSHE dr hab. Henryk Szeloch – dyrektor UTW