logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Porozumienie międzyuczelniane

16 listopada 2012 r. w Sali Konferencyjnej Ossolineum we Wrocławiu odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Strony podpisały ten Dokument kierując się wolą nawiązania ściślejszej współpracy, której celem jest podniesienie poziomu edukacji ludzi póYnej dorosłości w następujących obszarach egzystencji Studenta – Seniora: w sferze społecznej, duchowej, poznawczo - intelektualnej i w sferze fizycznej. W imieniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu swój podpis pod tekstem Porozumienia złożył ks. dr Henryk Szeloch – dyrektor działającego na naszej Uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II. Uroczystość zaszczyciło wielu Gości – wśród nich: prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz i honorowy przewodniczący Kolegium Rektorów - prof. Bogusław Fiedor, którzy także złożyli swoje podpisy pod tekstem Międzyuczelnianego Porozumienia.

images/stories/porozumienie_utw_1d.jpgimages/stories/porozumienie_utw_2d.jpgimages/stories/porozumienie_utw_3d.jpgimages/stories/porozumienie_utw_4d.jpgimages/stories/porozumienie_utw_5d.jpg