Spotkanie Pokoleń w Henrykowie

Dnia 22 listopada 2012 r. odbyło się w Henrykowie Spotkanie Pokoleń, w którym udział wzięli: Jego Eminencja Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, słuchacze UTW im. Bł. Jana Pawła II w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, alumni I roku MWSD we Wrocławiu (Annus Propedeuticus w Henrykowie) oraz uczniowie KLO w Henrykowie.

 

W Kronice UTW na zakończenie Spotkania Jego Eminencja zapisał następujące słowa:

Upamiętniając historyczne spotkanie Studentów
Uniwersytetu III Wieku P.W.T. we Wrocławiu, cieszę się, że Bóg pozwolił mnie,
staremu emerytowi w tych uroczystościach uczestniczyć.

Proszę przyjąć szanowne Panie
i szanowni Panowie, by Henryków,
który ożył po latach zepchnięcia w nicość,
był domem radości i spotkań pokoleń.

+ Henryk Kard.Gulbinowicz
Arcybiskup Senior Wrocławia
Henryków 22 XI 2012r.

 

images/utw_henrykow_1d.jpgimages/utw_henrykow_2d.jpgimages/utw_henrykow_3d.jpgimages/utw_henrykow_4d.jpgimages/utw_henrykow_5d.jpgimages/utw_henrykow_6d.jpgimages/utw_henrykow_7d.jpg