logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

Dnia 23 października 2010 r. o godz. 9.00 Mszą św. w archikatedrze wrocławskiej rozpocznie się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu.

Eucharystii sprawowanej w intencji wszystkich Słuchaczy UTW, rozpoczynających kolejny rok studiów, będzie przewodniczył ks. prof. dr hab. Waldemar Irek - rektor PWT we Wrocławiu.
Po Mszy św. dalsza część uroczystości inauguracyjnej odbędzie się w auli PWT.

Wykład Inauguracyjny na UTW dotyczący wybranych elementów patologii życia społecznego - wygłosi Prorektor ds. organizacji PWT Ks. dr Andrzej Tomko