logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Jubileusz święceń kapłańskich

Z okazji przypadającego w dniu 21 maja 2013 r. Srebrnego Jubileuszu Święceń Kapłańskich Dyrektora UTW w PWT we Wrocławiu – Ks. dra Henryka Szelocha wdzięczni słuchacze Uniwersytetu składają Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i Łask Bożych w dalszym posługiwaniu na Niwie Pańskiej. Do życzeń dołączają się wszystkie Przyuczelniane Uniwersytety Trzeciego Wieku z Wrocławia.