logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ogłoszenie

Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Bł. Jana Pawła II
w Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu informuje, że na naszej Uczelni w roku akademickim 2013/2014 będzie kontynuował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Do grona słuchaczy Uniwersytetu, mogą kandydować osoby, które ukończyły 50 rok życia. Zadaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu będzie w szczególności :

  1. Dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej i duchowej sprawności osób starszych,
  2. Edukacja ustawiczna seniorów poprzez prowadzenie wykładów głównie z zakresu nauk teologicznych,
  3. Aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
  4. Szersze poznanie kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury Dolnego Śląska.

Zajęcia w naszym Uniwersytecie będą prowadzić nauczyciele akademiccy, głównie z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Będą się one odbywały w drugą i czwartą sobotę miesiąca w budynkach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy Seniorów do wstępowania w szeregi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Papieskiej Uczelni we Wrocławiu.

Zapisy przyjmuje i informacji osobom zainteresowanym udziela Dziekanat Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław, tel. 71/322-99-70

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy słuchacza UTW (do pobrania poniżej lub w Dziekanacie PWT)
  • 2 podpisane fotografie do uczelnianych dokumentów
  • ksero dowodu osobistego.

Osoby, które przedłożą na piśmie chęć uczestniczenia w zajęciach UTW na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, zostaną przyjęte na I rok studiów.

Osoby, które zakończyły trzyletnie studia na UTW w roku akademickim 2012/13 i pragną kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, proszone są o spełnienie tych samych wymagań rekrutacyjnych.