Slide background
Slide background
Slide background

2018/2019

Drodzy Studenci!


Wraz ze zmianą roku akademickiego, zmienia się także nasza ewaluacja zajęć. Wykładowcy PWT są ciekawi, czy zastosowane przez nich metody pomogły studentom zrealizować cele. Zebrane wyniki będą wykorzystane do rozwoju i poprawy jakości kształcenia. Ankiety są anonimowe. Głos każdego z Was jest niezwykle cenny, ponieważ dzięki otrzymanym w ankietach ewaluacyjnych informacjom, Uczelnia podnosi standardy działalności dydaktycznej. Wasze poświęcone kilka minut, to wiele godzinami efektywnej pracy wykładowcy oraz Waszego studiowania.


Opracowane wyniki oraz wnioski z ankiet zostaną przedstawione władzom Uczelni oraz dydaktykom prowadzącym zajęcia na PWT we Wrocławiu.

Nowe ankiety dotyczące roku akad. 2018/2019, zostaną Wam przekazane w październiku 2019.

Serdecznie zapraszam do udziału w ewaluacji!