logo PWT polskie negatyw

- m a p a -

1923 - 2020

- szczegóły -

Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej

przedszkolna a4 2

 

Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy licencjata lub magistra) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego i chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela religii katolickiej w przedszkolach. Studia trwają dwa semestry. Więcej informacji...

 

 

Kandydaci składają z Dziekanacie PWT następujące dokumenty:

  • podanie i formularz osobowy (pdf) - prosimy wydrukować dwustronnie
  • życiorys
  • 3 fotografie (podpisane)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego);
  • 3 fotografie;
  • świadectwo moralności proboszcza lub, w szczególnych przypadkach, innego duszpasterza, a osoby duchowne i konsekrowane – zezwolenie przełożonego;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Liczba miejsc na pierwszym roku studiów jest ograniczona. Kandydaci są przyjmowani według kolejności miejsc na liście rankingowej tworzonej według dwóch kryteriów:

  1. pozytywne świadectwo moralności kandydata;
  2. kolejność zgłoszeń kandydatów (data złożenia dokumentów w dziekanacie PWT).

Opłaty za studia podyplomowe zgodnie z Tabelą Opłat PWT.