logo PWT polskie negatyw

- m a p a -

1923 - 2020

- szczegóły -

Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne

Nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie nauczycieli etyki i/lub filozofii w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum; zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie etyki przez nauczycieli (zwłaszcza) przedmiotów humanistycznych, które implikują problematykę etyczną, jak również filozoficzną. Więcej informacji...

 

Podstawowe dane:

  • ilość semestrów - 3
  • częstotliwość: 15 zjazdów w semestrze po 8 godz. zajęć (średnio 3 razy w miesiącu)

Wymagane dokumenty:

  • podanie i formularz osobowy (pdf) - prosimy wydrukować dwustronnie
  • życiorys
  • 3 fotografie (podpisane)
  • opinia proboszcza miejsca zamieszkania lub innego duszpasterza
  • odpis dyplomu wyższej uczelni lub zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku studiów
  • osoby zakonne i księża - zezwolenie od swoich władz
  • (studenci PWT i MWSD we Wrocławiu składają jedynie podanie i 3 fotografie)

 

Opłaty za studia podyplomowe zgodnie z Tabelą Opłat PWT.