Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

Nowy logotyp

logo news 1

 

Prezentujemy nowy logotyp Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W nowoczesnej formie, ale zawiązujący do  ponad trzystuletniej tradycji naszej Uczelni.

 

Nowe logo to klucze papieskie oraz mitra biskupia wraz z nazwą naszej Uczelni. Znak nawiązuje do pieczęci PWT. Pieczęć zawiera dwa skrzyżowane klucze i tiarę. Symbole te, będące znakiem urzędu biskupa Rzymu, wyrażają papieski status Wydziału, uwzględniony także w jego nazwie.

 

 

 

Klucze nawiązują do słów Chrystusa Pana skierowanych do św. Piotra: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19). Wypowiedź ta wyraża szczególną pozycję i władzę Piotra oraz jego następców (papieży, czyli biskupów Rzymu) w Kościele Chrystusowym.

 

 

 

Tiara jest tradycyjnym nakryciem głowy papieża, używanym w uroczystych wystąpieniach do 1965 r. (Obecnie papieże, jako uroczystego nakrycia głowy używają mitry biskupiej). Widnieją na niej trzy korony, symbolizujące Trójcę Świętą i potrójną władzę biskupa Rzymu. Tiara, symbolicznie powiązana z kluczami, oznacza nieprzerwaną sukcesję władzy apostolskiej od św. Piotra aż do aktualnego Papieża Franciszka.

 

 

 

Nowy logotyp został wprowadzony jako znak PWT, wykorzystywany w materiałach wydawniczych, promocyjnych i całej komunikacji wizerunkowej Uczelni. Szczegółowe zasady posługiwania się nowym znakiem zostały zawarte w Księdze Znaku. Na naszej stronie - KLIKNIJ - są  także dostępne wszystkie możliwe wersje nowego logo.