Slide background

Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

Spotkanie Rektorów

Rektor KUL 2

 

We wtorek, 2 marca br., na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyło się spotkanie rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubeskiego
i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. Mirosława Kalinowskiego i ks. prof. Włodzimierza Wołyńca. 

 

Miała miejsce także rozmowa w szerszym gronie, z udziałem władz wrocławskiej  Uczelni. 

 

Omawiano tematy aktualnej współpracy między Uczelniami oraz zakresu zwiększenia jej w ramach pracy badawczo-dydaktycznej KUL i PWT.