Slide background

Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

Zarządzenie Rektora

Godziny Jozef

 

W związku z Patronalnym Świętem Wielkiego Kanclerza

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,

 

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego,

 

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

 

wydał zarządzenie dotyczące godzin rektorskich:

w dniu 19 marca 2021 r. od 10.10 do 12.50.

 

Pozostałe zajęcia odbywają się według planu.

 

Zarządzenie Rektora