logo PWT polskie negatyw

- m a p a -

1923 - 2020

- szczegóły -

Zamówienia publiczne

 

Ogłoszenie nr 564785-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Remont pomieszczeń pierwszego piętra budynku dydaktycznym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zlokalizowanego we Wrocławiu przy Placu Katedralnym 1

 

Do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar
 5. Projekt aranżacji
 6. STWiOR
 7. Formularz oferty
 8. Opinia techniczna
 9. Szkic orientacyjny
 10. Opowiedzi do zapytań dotyczących zamówień publicznych Ogłoszenie nr 564785-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.
 11. Informacja z otwarcia ofert (7.08.2020)
 12. Powiadomienie o wyniku postępwania (18.08.2020)