Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uroczystość przeniesiona

SWIETO PRZENIESIONE WWW

 

Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną, Święto Uczelni Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbędzie się w innym terminie, który zostanie podany w późniejszym czasie. 

 

Tym samym uroczystości zaplanowane na piątek, 28 stycznia, zostają odwołane.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWT, zajęcia tego dnia odbywają się w formie opisanej w dokumencie, który udostępniamy poniżej.

 

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w dniach od 26 stycznia do 3 lutego 2022 r. - PLIK PDF.