Slide background

Klucze PWT przekazane

Klucze Uczelni www

Przed południem, 1 września 2022 r., na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, odbyło się symboliczne przekazanie kluczy Uczelni nowemu Rektorowi. 

Z urzędem Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pożegnał się ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, który sprawował tę funkcję od 2014 r., przez dwie kadencje.

Rektorem na kadencję 2022-2026 został wybrany ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT. 

 

Nowymi prorektorami Uczelni zostali:

Ks. dr hab. Norbert Jerzak - prorektor ds.studenckich,
 
Ks. dr hab. Rafał Kowalski - prorektor ds. promocji i rozwoju,
 
Ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT - prorektor ds. naukowo - dydaktycznych.