Slide background
Slide background

Jak rozumieć wolność?

Kaplica Msza

W dniu 12 października 2022 roku przypada 131. rocznica urodzin Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża.

W ramach licznych uroczystości i wydarzeń we Wrocławiu upamiętniamy 100. rocznicę Chrztu Patronki Europy i 80. rocznicę jej męczeńskiej śmierci.

Obchody te są też związane z trwającym rokiem EDYTY STEIN we Wrocławiu.

Wpisując się w program licznych wydarzeń nie mogło zabraknąć modlitwy. We worek, 11 października, odprawiona została uroczysta Eucharystia w kaplicy im. św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, która mieści się w budynku dydaktycznym uczelni.

Mszy Świętej, koncelebrowanej, przewodniczył ks. prof. Sławomir Stasiak, Rektor PWT we Wrocławiu.

- Czym jest wolność, pokazała nam nasza Święta, która była nie tylko wybitnym filozofem i fenomenologiem, lecz także potwierdziła swoją wiarę męczeńską śmiercią w Auschwitz 9 sierpnia 1942 r. – wspomniał w homilii świętą ks. profesor.

Odnosząc się do całego życia Edyty Stein oraz do jej drogi naukowej i poszukiwania prawdy wspomniał również, że  – Święta Teresa Benedykta doskonale rozumiała wolność, jako rzeczywistość ukierunkowaną na Jezusa Chrystusa, a nie jako anarchię, czyli wolność od wszystkich wartości. – podkreślił.


Tego dnia do kaplicy zostały też wprowadzone relikwie św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski i Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, nadał kaplicy Uczelni tytuł świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

Decyzję metropolita ogłosił w dekrecie z dnia 9 sierpnia 2022 r., jako odpowiedź na prośbę ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego (ówczesnego Rektora PWT we Wrocławiu).

Nadanie kaplicy PWT tego tytułu jest jednocześnie zarządzeniem święta patronalnego, które należy obchodzić 9 sierpnia.

-Wszystkim, którzy gromadzą się w tej kaplicy, by oddawać chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przyjmować Słowo Boże oraz uczestniczyć w Ofierze i Uczcie Eucharystycznej, z serca błogosławię – dodał w dekrecie metropolita.

Nowa patronka kaplicy PWT we Wrocławiu jest wzorem do naśladowania nie tylko ze względu na świętość, ale też z racji na bardzo duży wkład w rozwój nauki, poszukiwanie prawdy oraz bezkompromisowe podążanie za nią.

Jej życie, osiągnięcia i podejmowane wybory sprawiły, że została ogłoszona przez Jana Pawła II patronką Europy.

Zachęcamy do zgłębiania wiedzy na temat życia świętej, jej drogi do prawdy i relacji z Panem Bogiem.

Cennym źródłem informacji oraz miejscem, gdzie można zobaczyć i poznać życie Edyty Stein jest jej rodzinny dom przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu, który jest aktualnie siedzibą Towarzystwa im. Edyty Stein.

Zapraszamy też do obejrzenia zdjęć z uroczystości na naszym FB: https://pl-pl.facebook.com/PWT.Wroclaw/