Slide background
Slide background

Do rzeczy !

Publikacja www 5


Parafrazując głośne hasło Edmunda Husserla „Zurück zu den Sachen Selbst” 
(„Z powrotem do rzeczy”), które ojciec fenomenologii uznał za „zasadę wszelkich zasad” każdej filozofii – również i my uważamy, że prawdziwą filozofię należy oprzeć na solidnych podstawach, a tym samym zdecydowanie uniezależnić ją od wszelkich subiektywistycznych uroszczeń.

Stąd na „areopagu filozoficznym”, jaki zawiązał się kilka lat temu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, cyklicznie ukazują się kolejne tomy monograficznych studiów pod wspólnym tytułem Principia Philosophiae Christianae

Zdaniem ich pomysłodawców – a jednocześnie redaktorów – ów husserlowski „powrót do rzeczy” to nic innego, jak właśnie mocne oparcie filozofii na jej klasycznych fundamentach oraz powrót w filozofowaniu do sprawdzonych metod i zadań, wśród których najdonioślejszym jest uporczywe poszukiwanie w dyskursie filozoficznym obiektywnej prawdy o rzeczywistości.

Powyższy fragment to zaproszenie do lektury, kierowane do nas od Redakcji.

Poniżej można zapoznać się z szerszym zaproszeniem, które z pewnością przekona każdego, do sięgnięcia po prezentowaną pozycję. 

Niech ta publikacja będzie pomocą w poszukiwaniu prawdy.

Zachęcamy też do zapoznania się treścią każdego z tomów.  


Od Redakcji - PLIK PDF

Spis treści PPC, tom I - PLIK PDF

Spis treści PPC, tom II - PLIK PDF

Spis treści PPC, tom III - PLIK PDF