Slide background
Slide background

Święto Uczelni 2023 r.

REktor Swieto Uczelni

 
W poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obchodziliśmy Święto Uczelni. Jest ono związane z liturgicznym wspomnieniem św. Tomasza z Akwinu, który jest patronem Uczelni.
 
O godzinie 9.00, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PWT odprawiona została uroczysta Msza Święta, koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej. 
 
Na początku Eucharystii głos zabrał ks. prof. Sławomir Stasiak, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, witając wszystkich zebranych. 
 
Homilię wygłosił ks. biskup Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, w której podkreślał, że są dwie drogi: pierwsza do życia wiecznego oraz druga, do krótkiego życia na ziemii z wyborem wiecznego życia w cierpieniu.
 
Odnosząc się do Ewangelii biskup powiedział, że obok wolności jaką dał człowiekowi Bóg, mamy też możliwość nawrócenia.
 
- Należy jednak spełnić pewien warunek. Nie można bluźnić przeciwko Bogu. Jeśli będziemy otwarci na Boga, to mamy szansę na zbawienie.
 
Biskup Mendyk podkreślił, że o powyższych wartościach mówił św. Tomasz. Te wartości są też przekazywane na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
 
- W dzisiejszym czasach potrzebujemy odważnych ludzi. Zwłaszcza w dziedzinie wiary, bo dzisiaj bardzo dokładnie widać analfabetyzm religijny - powiedział.
 
- Misją PWT jest kształcenie młodych, jak i dorosłych ludzi, w zakresie nie tylko zdobywania wiedzy naukowej, ale też pogłębianie wiary i świadomości, że obok wiedzy istnieje też świat transcendentny.
 
Homilię zakończył życzeniami skierowanymi do wszystkich związanych z Uczelnią, żeby nieustannie Papieski Wydział Teologiczny podnosił poziom kształcenia w duchu pełnego człowieczeństwa.
 
O godzinie 10.30 odbyła się, w obecności zgromadzonych gości Akademia w Auli Uczelni. 
 
Rozpoczął ją Rektor PWT we Wrocławiu witając zebranych gości, a w pierwszej kolejności  przywitał zgromadzonych księży biskupów.
 
 
 
 
W przemówieniu Rektor PWT wymieniał osiągnięcia oraz wskazał kierunki jakie stoją przed Papieskim Wydziałem Teologicznym.  
 
 
 
 
Odbyło się wręczenie nominacji na Dyrektorów Instytutów, które otrzymali:
 

- ks. dr hab. Jerzy Tupikowski prof. PWT, dyrektor Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych,

- ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut, dyrektor Instytutu Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej,

- ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych,

- o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki, dyrektor Instytutu Teologii Systematycznej.

Rektor wręczył też dyplomy doktorskie. 
 

Dr hab. Sławomir Zatwardnicki otrzymał promocję na stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego zaprezentowanego w pracy pt.: Od teologii objawienia do teologii natchnienia. Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera.

Stopnie doktora teologii otrzymali też: 

- Ks. dr Bartłomiej Polański SDB,

- Pan dr Adam Kucharski.

 
Wykład w czasie dzisiejszej uroczystości przedstawił ks. prof. dr. hab. Janusz Kręcidło (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), pt.: „Jezusowy ideał życia rodzinnego na przykładzie
Ewangelii wg św. Marka."
 
POSŁUCHAJ WYKŁADU:
 
 
 
Słowa do zebranych skierował też abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, Wielki Kanclerz PWT.
 
 
 
Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy upamiętniającej nadanie Kaplicy PWT wezwanie św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w roku jej Jubileuszu. 
 
Zdjęcia znajdziecie Państwo na naszym profilu w mediach społecznościowych:
 
 
Nagrane przemówienia i wykład będzie można odnaleźć w tym artykule w późniejszym czasie. 
 
5a
 
 
 
4
 
3
 
 
1
 
5
 
3a
 
2a
 
 
2